पुन्हा घडते आहे तेच

पुन्हा घडते आहे तेच जरा नको नकोसे; जरा हवे हवेसे!

तसेच शब्द गुलाबी

तशीच धुंदी शराबी

अस्वस्थ चाहूल तीच

कातर मन जरासे;

पुन्हा घडते आहे तेच जरा नको नकोसे; जरा हवे हवेसे!

थांबावी मन पुन्हा

करू नकोस हा गुन्हा

हा मार्ग आहे तोच;

जिथे काळीज चिरले जरासे!

पुन्हा घडते आहे तेच जरा नको नकोसे; जरा हवे हवेसे!

जरा त्याच्या मिठीत जाता

काळ थांबे घेऊन उसासा

मेलो आहोत कितीदा;

जगून घेऊ आता जरासे!

पुन्हा घडते आहे तेच जरा नको नकोसे; जरा हवे हवेसे!

-मधुराणी