phenomenal woman: maya angelou

माया अँग्लो यांची phenomenal woman ही कविता एक खंबीर आणि आतून बाहेरून सुंदर असणारी स्त्री म्हणजे काय हे सांगते.जेव्हा हि कविता मी वाचली तेव्हा मला माझा आत्मा त्या कवितेत दिसला. कदाचित मी मला वाटते तितकी विलक्षण नसेनही. परंतु तशी स्त्री होण्यासाठी प्रयत्न जरूर आहेत. एक अशी स्त्री जिच्यामध्ये खूप जास्त प्रेम आहे, जिच्या चेहऱ्यावर समाधानाचं आणि आत्मविश्वासाचं (अहंकाराच नव्हे हं) हसू आहे, विचार आणि कृतीत एकतानता आहे, जिचं जीवनावर मनस्वी प्रेम आहे अशी स्त्री मला व्हायचं आहे. या कवितेचा स्वैर अनुवाद मी खाली देत आहे.

Pretty women wonder where my secret lies.
I’m not cute or built to suit a fashion model’s size   
But when I start to tell them,
They think I’m telling lies.
I say,
It’s in the reach of my arms,
The span of my hips,   
The stride of my step,   
The curl of my lips.   
I’m a woman
Phenomenally.
Phenomenal woman,   
That’s me.

सुंदर स्त्रियांना कुतूहल वाटत

माझं गुपित काय बर असेल?

मी खूप गोंडस नाही

कि फॅशन मॉडेलसारखी बारीक नाही,

पण जेव्हा मी माझी गुपित उलगडू जाते

तेव्हा त्यांचा विश्वास बसत नाही

ते माझ्या हाताच्या पोहोचेमध्ये आहे

माझ्या कमरेच्या वळणामध्ये आहे

ते गुपित माझ्या प्रत्येक खंबीर पावलामध्ये आहे

मी स्त्री आहे;

विलक्षणपणे,

विलक्षण अशी स्त्री आहे!

I walk into a room
Just as cool as you please,   
And to a man,
The fellows stand or
Fall down on their knees.   
Then they swarm around me,
A hive of honey bees.   
I say,
It’s the fire in my eyes,   
And the flash of my teeth,   
The swing in my waist,   
And the joy in my feet.   
I’m a woman
Phenomenally.

Phenomenal woman,
That’s me.

मी कोणत्याही ठिकाणी प्रवेश करते

आणि त्याठिकाणचे पुरुष बेचैन होतात

माझ्यासमोर जणू काही गुडघेच टेकतात

माझ्यासभोवती मधमाशांप्रमाणे गोळा होतात

ते माझ्या डोळ्यातलं तेज आहे

ती माझ्या हास्याची जादूभरी चमक आहे

तो माझ्या कमरेचा लाडिक हेलकावा आहे

मी स्त्री आहे;

विलक्षणपणे,

विलक्षण अशी स्त्री आहे!

Men themselves have wondered   
What they see in me.
They try so much
But they can’t touch
My inner mystery.
When I try to show them,   
They say they still can’t see.   
I say,
It’s in the arch of my back,   
The sun of my smile,
The ride of my breasts,
The grace of my style.
I’m a woman
Phenomenally.
Phenomenal woman,
That’s me.

पुरुषांनाही कोडं पडत

त्यांना माझ्यात नेमकं काय बर दिसत?

खूप प्रयत्न करतात ते

पण माझ्या रहस्यापर्यंत पोचूच शकत नाहीत ते

मी दाखवू गेले तरी ते बघू शकत नाहीत,

ते माझ्या पाठीच्या धनुष्यात आहे

माझ्या तेजस्वी हास्याच्या सूर्यात आहे

माझ्या वक्षांच्या उभारात आहे

माझ्या संपूर्ण अस्तित्वाच्या आकर्षणात आहे

मी स्त्री आहे;

विलक्षणपणे,

विलक्षण अशी स्त्री आहे!

Now you understand
Just why my head’s not bowed.   
I don’t shout or jump about
Or have to talk real loud.   
When you see me passing,
It ought to make you proud.
I say,
It’s in the click of my heels,   
The bend of my hair,   
the palm of my hand,   
The need for my care.   
’Cause I’m a woman
Phenomenally.
Phenomenal woman,
That’s me.

आता तुम्हाला कळलं का?

कि वाटेल तिथे माझं मस्तक का बर झुकत नाही?

मला गरज नाही आरडाओरड्याची

मला गरज नाही उड्या मारण्याची

किंवा मोठ्याने बोलून लक्ष वेधून घेण्याची

मी तुमच्या बाजूने गेले तरी

तुमचं मन अभिमानाने आणि आनंदाने भरून येईल

मी सांगू का?

ते रहस्य ना माझ्या टाचांच्या ठोकरेमध्ये आहे

माझ्या केसांच्या हळुवार लकेरीमध्ये आहे

माझ्या हातांच्या कमलदलात ते आहे

त्यांना माझ्या काळजीची नितांत गरज आहे

कारण-

मी स्त्री आहे;

विलक्षणपणे,

विलक्षण अशी स्त्री आहे!

हो ती मीच आहे!