Category: कविता

Read More

पुन्हा घडते आहे तेच

पुन्हा घडते आहे तेच जरा नको नकोसे; जरा हवे हवेसे!