Tag: रात्र

Read More

अभिसारिका

कोण बरे ही व्यभिचारिणी?
अभिसारिका खुळी दिवाणी?
ही कसली प्रेमाची गोडी ?
लज्जेची मर्यादा तोडी?