Tag: desperation

Read More

शपथ तुला!

तुझ्या रंगात मी ऐसी गेले रंगून,
रूप ओळखेना माझे दर्पणी बघून.