Tag: food

Read More

डाएट

पाणीपुरीची गा व्यर्थ मोह माया…
तिच्या नादे लागून किती वाढली काया!