Tag: life

Read More

रात्री असती वेड्या

फक्त तू होतास खरा…
अन ती रात्र होती खरी;
बोटांनी पाठीवर लिहिलेली…
तुझी गाणी होती खरी!