Tag: moonlight

Read More

फिर्याद

अंधारातही सावल्या
कशा येति अंगावर
त्यांना ठाउकही नाही
माझी मेलेली नजर