Pain

Look in the mirror There you will find ; A genuine person … Who deserves a smile !

भेट

कधी वाटले द्यावे तुजला... अद्भुत काही न सरणारे....

प्रीतीचे ऋण

अल्लड माझ्या सर्व स्मृतींवर तुझीच सत्ता राधे; जिथे मुरारी तिथेच राधा समीकरण हे साधे !

फिर्याद

अंधारातही सावल्या कशा येति अंगावर त्यांना ठाउकही नाही माझी मेलेली नजर

Website Built with WordPress.com.

Up ↑